Povrat imovine

Kuća mi je zauzeta zbog čega sam prije nekoliko godina podnio zahtjev za povrat imovine, međutim ništa se nakon toga nije dogodilo. Što mogu učiniti kako bih svoju kuću što prije vratio?

1.   Ako je vaša kuća zauzeta od strane privremenog korisnika koji ima rješenje o korištenju vaše imovine, mora se najprije osigurati alternativno stambeno rješenje za privremenog korisnika ukoliko on ima pravo na stambeno zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o područjima od posebne državne skrbi. Trenutak iseljavanja iz vaše imovine mijenja se ovisno o modelu stambenog zbrinjavanja kojim se privremeni korisnik zbrinjava. Ako je taj korisnik dobio pravo na:

  • najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu: korisnik se mora iseliti iz vaše imovine u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o najmu,
  • najam oštećene obiteljske kuću u državnom vlasništvu i dodjelu građevinskog materijala: korisnik se mora iseliti iz vaše imovine u roku od 90 dana od dana posljednje isporuke građevinskog materijala,  
  • građevinsko zemljište u državnom vlasništvu i građevinski materijal za izgradnju obiteljske kuće: korisnik se mora iseliti iz vaše imovine u roku od 90 dana od dana zadnje isporuke građevinskog materijala,
  • građevinski materijal za popravke, obnovu ili izgradnju obiteljske kuće ili stana: korisnik se mora iseliti iz vaše imovine u roku od 90 dana od dana zadnje isporuke građevinskog materijala. 

U roku od 15 dana od dana isteka roka za iseljenje privremenog korisnika, Ured državnog odvjetnika će podnijeti tužbu za iseljenje protiv privremenog korisnika koji se nije iselio.

2.   Ako je vaša kuća zauzeta od strane privremenog korisnika koji ima rješenje o korištenju vaše imovine, ali nema pravo na stambeno zbrinjavanje u skladu sa Zakonom o područjima od posebne državne skrbi, Ministarstvo odnosno Uprava je obvezna korisniku uputiti nalog za iseljenje u roku od 30 dana. Ako se privremeni korisnik ne iseli u predviđenom roku, Ministarstvo će putem Državnog odvjetništva podnijeti tužbu za iseljenje korisnika.

Savjetujemo Vam da se obratite Regionalnom uredu za prognanike, povratnike i izbjeglice kako biste dobili obavijest o statusu vašeg predmeta.

3.   Ako je vaša kuća zauzeta od strane ilegalnog korisnika koji nema rješenje o korištenju vaše imovine tada ne postoji obveza Ministarstva odnosno Uprave da sudjeluje u postupku vraćanja vaše imovine. Prema tome, vi trebate podnijeti privatnu tužbu za povrat imovine nadležnom općinskom sudu prema mjestu gdje se nalazi imovina.

Zauzeto poljoprivredno zemljište/poslovni objekti

Ako Vam je zauzeto poljoprivredno zemljište ili poslovni objekt a koje možete vratiti u posjed samo podizanjem privatne tužbe, savjetujemo vam da se obratite za pravnu pomoc NVO-ima ili odvjetniku.

Nalazim se u procesu povrata imovine a čuo sam kako je u nekim slučajevima povrata Regionalni ured za prognanike, povratnike i izbjeglice poticao vlasnike i privremene korisnike da zaključe ugovore o najmu, tako da privremeni korisnik može ostati u imovini. U slučaju zaključenja takvog ugovora, kakve su posljedice za moja buduća prava što se tiče moje imovine?

Misija OESS-a upoznata je s činjenicom da Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice potiče sklapanje takvih privatnih ugovora između vlasnika i korisnika u slučajevima zauzete imovine. Na području Benkovca izvjestan broj vlasnika pristao je da iznajmi svoje nekretnine sadašnjim korisnicima, a Caritas se obvezao da će plaćati najamninu dok za te korisnike ne bude osigurano stambeno zbrinjavanje. Misiji OESS-a poznato je da su vlasnici u Kninu dali pismeni pristanak na daljnji ostanak korisnika u njihovim nekretninama. Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice smatra takve slučajeve “riješenima”, te izdaje obrazac PP11 – Zapisnik o uvođenju u posjed vlasnika imovine. Kako se Uprava više ne smatra nadležnim za takve slučajeve, vlasnici nekretnina o kojima je riječ moraju biti svjesni da se ne mogu oslanjati ni na kakvu pomoć od strane Uprave ako u budućnosti dođe do bilo kakvog spora u pogledu dogovora sa korisnikom, odnosno vlasnikovog stvarnog povrata imovine (primjenjuje se Zakon o najmu stanova).
 

Pokrenuo sam sudski postupak za povratak svoje imovine. Sud je presudio u moju korist i naredio iseljenje korisnika. U međuvremenu je korisnik podnio tužbu za naknadu uloženih sredstava u moju imovinu. Da li će ova tužba utjecati na povratak moje imovine?

Ne, tužba korisnika za sredstava uložena u imovinu ne bi trebala odgoditi iseljenje korisnika i povratak imovine. Takav stav je zauzeo Ustavni sud u svojoj odluci iz rujna 2004. nakon što su neki lokalni sudovi u svojim presudama uvjetovali povratak zauzete imovine tek nakon naknade uloženih sredstava korisniku.

Misija OESS-a zajedno sa svojim međunarodnim partnerima potiče Vladu da poduzme mjere kako bi se iznašlo rješenje za vlasnike koji se suočavaju sa zahtjevima privremenih korisnika za povrat uloženih sredstava.

Za više informacija obratite se Ministarstvu/Upravi, uredima OESS-a, UNHCR-a ili nevladinim organizacijama.

Podnio sam dokaz Regionalnom uredu za prognanike, povratnike i izbjeglice da privremeni korisnik koji koristi moju kuću posjeduje imovinu u BiH. Zašto taj privremeni korisnik još uvijek koristi moju kuću?

Ako privremeni korisnik posjeduje u Bosni i Hercegovini imovinu u kojoj se može stanovati, a koja mu je dostupna (nije zauzeta, oštećena ili uništena), on nema pravo na stambeno zbrinjavanje u Hrvatskoj. Međutim, može imati pravo na privremeni smještaj ako Ministarstvo odnosno Uprava nema dokaz o posjedu useljive imovine. Ako je to slučaj, od takvog korisnika se neće tražiti da se iseli prije nego što mu Ministarstvo odnosno Uprava ne osigura privremeni smještaj.

Kako još nema redovite i sustavne razmjene i provjere podataka s nadležnim ministarstvom Bosne i Hercegovine, Ministarstvo je u mogućnosti provjeriti tek ograničeni broj slučajeva o kojima ima prethodna saznanja. Trenutno se Ministarstvo odnosno Uprava, još uvijek uvelike oslanja na pisane izjave podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje odnosno privremeni smještaj o posjedovanju imovine na teritoriju bivše SFRJ (kao što je Bosna i Hercegovina).

Ukoliko imate ili možete pribaviti pouzdane dokaze o činjenicama koje tvrdite, obavijestite o tome Upravu za prognanike, povratnike i izbjeglice. Molimo vas da OESS obavijestite o ishodu

Sažetak
  • U slučaju da privremeni korisnik ima rješenje o korištenju vaše imovine i ako mu je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje, mora se najprije osigurati alternativno stambeno rješenje za privremenog korisnika prije nego što vi možete fizički povratiti svoju imovinu.
  • Ako privremeni korisnik ima rješenje o korištenju vaše imovine, ali nema pravo na stambeno zbrinjavanje Ministarstvo/Uprava je obvezna korisniku uputiti nalog za iseljenje u roku od 30 dana.
  • Ako je vaša kuća zauzeta od strane ilegalnog korisnika koji nema rješenje o korištenju vaše imovine, Vi trebati podnijeti privatnu tužbu za povrat imovine.
  • Tužba privremenog korisnika za sredstva uložena u imovinu ne bi trebala odgoditi iseljenje korisnika i povratak vaše imovine.
  • Ako privremeni korisnik ima useljivu imovinu u BiH, on nema pravo na stambeno zbrinjavanje u Hrvatskoj, ali dok Vlada RH o tome nema dokaza on može imati pravo na privremeni smještaj.