Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava i ostalih na područjima posebne državne skrbi

Povratnik sam, bez useljive imovine na teritoriju bivše Jugoslavije i bivši sam nositelj stanarskog prava na stanu na području posebne državne skrbi. Želio bih se prijaviti za stambeno zbrinjavanje. Tko ima pravo na to i kakav je postupak?

Pravo na stambeno zbrinjavanje

Zakon o područjima od posebne državne skrbi predviđa da osobe odnosno članovi njihovog kućanstva imaju pravo na stambeno zbrinjavanje ako:

 • nisu vlasnici ili suvlasnici6 neke druge useljive obiteljske kuće ili stana na teritoriju bivše Jugoslavije7,
 • kuću ili stan nisu prodali, poklonili ili otuđili nakon 8. listopada 1991. godine i
 • nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.

Premda nije dan prioritet bivšim nositeljima stanarskog prava u odnosu na različite skupine korisnika stambenog zbrinjavanja (privremeni korisnici imovine drugih osoba, osobe smještene u kolektivnim centrima te drugi povratnici ili naseljenici na područjima posebne državne skrbi), Vlada je izjavila kako će biti osigurana posebna sredstva za osiguravanje stanova bivšim nositeljima stanarskih prava na područjima posebne državne skrbi. 

Postupak

Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje na popunjenom propisanom obrascu trebaju se dostaviti:

a)   osobno Regionalnom uredu za prognanike, povratnike i izbjeglice (RUPPI), hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili uredu UNHCR-a ili organizaciji koja za UNHCR prikuplja zahtjeve,

ili

b)   preporučenom poštom šalju se Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka/Upravi za prognanike, povratnike i izbjeglice, 10000 Zagreb, Radnička cesta 22/I, odnosno hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu. 

Nema krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi.

Prateća dokumentacija koju je potrebno podnijeti sastoji se od sljedećeg:

 • Preslika (fotokopija) osobnih dokumenata za punoljetne osobe, odnosno rodnog lista ili domovnice za maloljetne članove obitelji.
 • Podaci odnosno dokaz o ranijem boravku u stanu nad kojim je ukinuto stanarsko pravo (ugovor/rješenje o korištenju/dodjeli stanarskog prava koji se može dobiti nakon zahtjeva podnesenog arhivi, sudska odluka o prestanku stanarskog prava, itd.) Vi trebate dati podatke o stanu koji ste koristili (adresu stana) dok će spomenute dokaze pribaviti Uprava po službenoj dužnosti. U slučaju da posjedujete neki od navedenih dokaza možete ih priložiti uz zahtjev što bi trebalo ubrzati rješavanje zahtjeva.
 • Izjava da podnositelj zahtjeva ne posjeduje imovinu na teritoriju bivše SFRJ.

Napomena: Posljednja izjava sastavni je dio tipskog obrasca i treba se ovjeriti kod javnog bilježnika odnosno, ako se podnositelj zahtjeva nalazi izvan granica RH, kod drugog nadležnog tijela - nadležni općinski sud u Srbiji i Crnoj Gori te Bosni i Hercegovini.

Dostupni oblici stambenog zbrinjavanja
 
Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za:
 • Najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu,
 • Najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelu građevinskog materijala,
 • Dodjelu građevinskog zemljišta u vlasništvu države i građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće, odnosno, 
 • Dodjelu građevinskog materijala za popravak/obnovu ili izgradnju obiteljske kuće ili stana. 

Moram li imati hrvatsko državljanstvo da bih imao to pravo?

Hrvatsko državljanstvo nije preduvjet za pravo na stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi za povratnike koji su prije rata prebivali na tim područjima8.

Sažetak
 • Vi imate pravo na stambeno zbrinjavanje na PPDS-u ako niste vlasnici ili suvlasnici neke druge useljive obiteljske kuće ili stana na teritorije bivše Jugoslavije, kuću/stan niste prodali, otuđili, ili poklonili nakon 8. listopada 1991. godine i niste stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.
 • Moguće je nekoliko zahtjeva po jednom prijeratnom kućanstvu ako se radi o novim obiteljima.
 • Postupak: zahtjevi za stambeno zbrinjavanje se trebaju dostaviti osobno na popunjenom obrascu (koji se nalazi na kraju ovog vodiča) R/UPPI-u, UNHCR-u ili hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili poslati preporučenom poštom Ministarstvu/Upravi ili hrvatskom diplomatskom-konzularnom predstavništvu.
 • Ne postoji rok za podnošenje zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za različite modele stambenog zbrinjavanja.
 • Hrvatsko državljanstvo nije preduvjet za stambeno zbrinjavanje na PPDS-u za povratnike koji su prije rata živjeli na PPDS-u