Organizirani povratak u Hrvatsku

Trenutno živim u Srbiji i Crnoj Gori. Želio bih se vratiti u Hrvatsku. Kakav je postupak?

U Hrvatsku se možete vratiti vlastitim sredstvima (dragovoljni povratak) ili uz pomoć Visokog povjerenstva Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR-a) (organizirani povratak). Organizirani povratak znači besplatan prijevoz ljudi i njihove prtljage autobusom «od vrata do vrata», iz Srbije u Hrvatsku, u konvoju.

Kako bi se vratili u Hrvatsku preko UNHCR-a (i njihovog provedbenog partnera Danish Refugee Council – DRC), potencijalni povratnici trebali bi, prije svega, imati želju vratiti se i živjeti u svojim domovima u Hrvatskoj. Uz originalni izbjeglički karton ili službenu potvrdu o ukinuću izbjegličkog statusa koju je izdao Komesarijat za izbjeglice Republike Srbije i Crne Gore i bez prethodno potvrđenogstatusa povratnika u Hrvatsku, također je potrebno:

odobrenje za organizirani povratak u domovinu od hrvatskih vlasti nakon podnesenog zahtijeva za dragovoljni povratak UNHCR-u u SCG,
ili
jednosmjerna putna isprava «Putni list» izdana od hrvatskog konzulata u SCG,
ili
važeću hrvatska ili SCG putovnica za članove obitelji podnositelja zahtjeva za povratak koji nisu registrirani kao izbjeglice. 

Medicinska pomoć

Prije puta u Hrvatsku, sve povratnici će biti pregledani od liječnika koji će također pratiti i nadgledati konvoj do odredišta u Hrvatskoj. Kronično i teško bolesne stranke primati će pomoć u najpotrebnijim lijekovima tijekom prva tri mjeseca nakon povratka u domovinu. Ovo je privremena pomoć koja se pruža dok se povratnici ne uključe u sustav zdravstvene zaštite u mjestu povratka, tj. dok ne dobiju tzv. «zeleni karton».

Organizirani povratak isto pruža mogućnost da se teško bolesne osobe prevezu u kolima hitne pomoći ako nisu u stanju putovati autobusom. Ovakve izbjeglice se trebaju unaprijed javiti UNHCR-u tako da liječnik može utvrditi zdravstveno stanje prije povratka.

Mogu li ponijeti sa sobom sve svoje stvari i traktor ako se vraćam putem organiziranog povratka u Hrvatsku?

Vaš namještaj i tehničku opremu, ili traktor s pripadajućim priključcima, također se može prevesti besplatno ali ne u istom konvoju. U ovom slučaju, samo jedna osoba može pratiti takav konvoj. Osobe koje žele ponijeti sve svoje stvari i tehničku opremu sa sobom moraju ispuniti sljedeće uvjete:

  • imati hrvatsku putovnicu i osobnu iskaznicu;
  • imati domovnicu;
  • imati potvrdu o ukinuću izbjegličkog statusa u SCG;
  • predočiti popis stvari koje želite prevesti;
  • za povratak traktora i priključaka potrebna je određena potvrda o vlasništvu za strojeve koji trebaju biti registrirani (npr. isprava koju je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova – MUP, potvrda posljednje registracije ili odgovarajuće odobrenje suda).

Mogu li dobiti ikakvu ekonomsku pomoć ako se vratim putem organiziranog povratka?

Organiziranim povratkom u domovinu pokušava se također olakšati društvena i ekonomska reintegracija povratnika u njihove zajednice u Hrvatskoj te se može dobiti nekoliko oblika ekonomske pomoći od DRC-a:

  • paketi s robom koja je potrebna po povratku,
  • ekonomska potpora ugroženim obiteljima,
  • dodjela financijskih sredstava za poslovne aktivnosti,
  • posredovanje u ime ostalih agencija koje nude ekonomsku pomoć (mikro krediti, financijska sredstva, itd.).

Gdje u SCG mogu dobiti dodatne informacije vezane za organizirani povratak ili za transport svojeg traktora i namještaja?

UNHCR BEOGRAD
Krunska 58
11000 Beograd
Tel: 011 308 2100
Fax: 011 344 2947

UNHCR KRALJEVO
Cara Dušana 38/3
36000 Kraljevo
Tel: 036 312 543
Fax: 036 313 231

UNHCR PODGORICA
Nikca od Rovina 51
81000 Podgorica
Tel: 081 238 066
Fax:081 238 068

DRC BEOGRAD
Balkanska 48 /12a
11000 Beograd
Tel: 011 361 00 97, 011 361 08 74
Fax: 011 361 43 64

DRC NOVI SAD
Ise Bajića 8
21000 Novi Sad
Tel: 021 4723 468

DRC KRALJEVO
Obilićeva 34
36000 Kraljevo
Tel: 036 339 500

SDF BEOGRAD
Kneza Miloša 19/I
11000 Beograd
Tel: 011 3231 969
Tel/Fax: 011 3236 821

PRAXIS BEOGRAD
Alekse Nenadovića 7/III
11000 Beograd
Tel: 011 2450 998
Fax: 011 3444 483

Postoji li program organiziranog povratka iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku ili iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu?

Organizirani program povratka preko UNHCR-a/IOM-a iz Bosne, odnosno u Bosnu prekinut je zbog prestanka ove aktivnosti IOM-a od 21. ožujka 2005. 

U vrijeme pisanja ovog vodiča UNHCR Hrvatska i UNHCR BiH ispituju mogućnosti nastavka ovog programa.

Za daljnje informacije možete kontaktirati bilo koji od slijedećih ureda UNHCR-a:

UNHCR SARAJEVO
Fra Anđela Zvizdovića, 1
71000 Sarajevo
Tel: 033 666 160
Fax: 033 470 171
 
UNHCR BANJA LUKA
Miše Stupara, 32
78000 Banja Luka
Tel: 051 322 780
Fax: 051 322 750

Izbjeglice koje bi željele dobiti više informacija o organiziranom povratku iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu mogu kontaktirati UNHCR ured u Hrvatskoj:

UNHCR ZAGREB
Slovenska 3/4 kat
10000 Zagreb
Tel: 01 3713 555
Fax: 01 3713 591